Dec 2013
Lysfestival i Tallinn

Lysfestival i Tallinn

I november, organisertes en lysfestival i Tallinn under navnet "Tallinn Light Biennial". Stockholm Lighting og Lumenpulse var involvert i tre områder, Fat Margareth, St.. Nicholas 'kirke og Kanuti hage. Festivalen ble en suksess for Tallinn by med en økende interesse av lys hos allmennheten som et resultat. Det vil være en reprise i 2015. Bildet viser "St. Nicholas kirke" en installasjon ledet av lysdesigner Berry van Egten.

Dele